Category Archives: Video

Izmestiti smetlište iz Krčedina

[izvor: rtv.rs]

KRČEDIN – Smetlište “Breskvik”, koje se nalazi u naseljenom mestu Krčedin u inđijskoj opštini, godinama je gorući problem kako lokalne samouprave, tako i komunalne inspekcije, ali i JKP “Komunalac”. …


Nesavesni građani svakog dana, pored otpada iz domaćinstva, na toj lokaciji bacaju i raznorazni kabasti otpad, građevinski materijal, kao i uginule životinje.

 

Da bi se stvaranje divlje deponije u najlepšem delu podunavskog naselja Krčedin zaustavilo, lokalna samouprava planira trajno rešenje ovog problema.

 

 

Konji krčedinske ade

Krčedinska ada je jedno od najvećih rečnih ostrva u srpskom Podunavlju i deo je SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit”. Ovo je jedan od najočuvanijih i najatraktivnijih ritskih kompleksa u Vojvodini, na kome stotine konja slobodno galopira. Krčedinska ada sa svojim konjima među prastarim vrbama, retkim i zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama, predstavlja svojevrsnu „Nojevu barku” savremenog doba…
Nažalost ima i onih koji tu lepotu ne vide i dovode do negativnih promena na adi. Šumarske organizacije imaju želju da povećaju površine pod plantažama euro američke topole, smanjuju stare pašnjake i seku stoletne vrbe. Ograđuju adu i pašnjake žicama i uništavaju prirodna staništa ptica. Podizanjem plantaža hibridnih topola negativni efekti se odražavaju i na populacije autohtonih biljnih vrsta, riba, vodozemaca i ptica.
Prava je sreća da je na osnovu stručne studije Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode prostor Krčedinske ade postao deo zaštićenog prirodnog dobra Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko petrovaradinskog rita” 2011. godine i da je uvršćen na Međunarodnu listu močvarnih vlažnih područja 2012. godine, Ramsarsko područje.
Nakon pune tri godine snimanja na Krčedinskoj adi na Dunavu, autor dokumentarno-prirodnjačkih filmova Oliver Fojkar iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu, završio je novi film “Konji Krčedinske ade”. To je priča o jedinstvenom mestu na celom toku Dunava gde stalno boravi oko 200 konja. Fojkarov film prikazuju život konja tokom sva četiri godišnja doba.