Category Archives: Voda

Voda na vikendici

Ovde ćemo vam predstaviti jedno netipično rešenje za snabdevanje vodo-sistema na vikendici. Počnimo sa opisom zahteva (“Projektni zadatak”) :

– Vikendica ima bunar male akumulacije (~600l) ali dobre “žile” (voda iz bunara brzo se vrati)
– Postoji potreba da se voda razvede na četiri priključna mesta (dva toaleta, tuš, spoljna česma)
– Na raspolaganju je cisterna kapaciteta 1000l (plastično ojačano bure) na visini od 2m u odnosu na priključna mesta
– Radi uštede, voda iz bureta primarno se koristi za vodo-kotliće ali se može u slučaju potrebe razvesti na ostala priključna mesta
– Bunar je dislociran od mesta predviđenog za smeštanje ekspanzione posude
– Visinska razlika između ekspanzione posude i dna bunara je oko 20m

 

Sistem je ralizovan pomoću potopne pumpe visokog kapaciteta, ekspanzione posude kapaciteta 80l, cisterne i najvažnije dobro osmišljenog sistema ventila i razvoda vode prema svim priključima. Opšta schema instalacije nalazi se na slici ispod :

Schema veze V

Izabrana je pumpa koja ime visok kapacitet (broj litara u minutu), koja ima mogućnost automatskog isključenja ukoliko nivo vode padne ispod zadatog.

 

 

2015-05-24 11.50.24   2015-05-24 10.20.52

 

Nakon spuštanja, pozicioniranja i obezbeđenja pumpre prešlo se na sistem razvoda. Razvod je osmiljen na takav način da se svaki od priključaka može nezavisno povezati bilo na cisternu slobodnim padom, bilo na ekspanzionu posudu, tj. bunarsku pumpu.

 

Razvod

 

Ovako realizovana instalacija omogućava nekoliko “Režima” u zavisnosti od dostupnosti vode u bunaru i akumulacije u cisterni :

 

Režim prazne vikendice

Zatvoreni svi ventili na liniji Boca i Cisterna

Režim balansirane potrošnje 

Otvoreni ventili na liniji cisterne koji vode ka vodo kotlićima i ventili na liniji boce ka ostalim priključcima

Režim “Samo cisterna”

Otvoreni svi ventili na liniji cisterne, zatvoreni svi ventili na liniji boce

Režim “Samo bunar”

Otvoreni svi ventili na liniji boce, zatvoreni svi ventili na liniji cisterne

Režim punjenja cisterne

Otvoren oba ventila na bilo kojem priključku

 

Pred odlazak sa vikendice, ili uveče, vršimo punjenje cisterne – što nam omogućava da se bunar “povrati”. Uz malo štelovanja vodokotlića, akomulacija u cisterni dovoljna je oko 100 povlačenja vode, a vode u bunaru uvek ima dovoljno za pranje sudova ili tuširanje.

 

Za sva pitanja i  informacije o sličim sistemima budite slobodni da kontaktirate Dejana na 063 7718988.