Digitalizacija TV-a

Prema poslednjem planu digitalizacije, prelazak na digitalni signal izvršiće se 18.5.2015 godine.  Relevatni predajnik za područje Krčedina nalazi se na Čotu/Vencu, i spada u grupu 3 za isključenje. Poziciju analogne antene nije potrebno menjati, već samo nabaviti DVB-T2 dekoder.

 

Predviđeno je šest termina za gašenje analognih servisa, a konačni rok za prelazak na digitalno emitovanje, koji je predviđen sredinom juna, ostaje isti.

Kada su u pitanju zone, u Vršcu je gašenje analognih servisa predviđeno 15. aprila, a u zoni Subotica-Sombor, kao i Kikindi 8. maja.

U zoni Čot-Venac predviđeno je gašenje analognih servisa 18. maja, na Avali 25. maja, na Rudniku, Crnom Vrhu i Jagodini, kao i Tupižnici, Torniku-Ovčaru, Deli Jovanu predviđeno je gašenje tih servisa 1. juna.

Na Besnoj kobili, Jastrepcu, Kopaoniku, Ceru-Maljenu predviđeno je gašenje analognog signala 15. juna.

Pravilnik je donet na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama na predlog Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.