Zivi svet

[izvor : Fotomonografija lovackog društva Fazan Krčedin (1947-2010), Drenko Nović]

U samom lovištu zastupljeno je više vrsta divljači. Pored naše autohtone divljači, kao što su zec, fazan i jarebica, zastupljene su i polutranzitne vrste divljači, i to – divlja svinja i srneća divljač. Posebno treba istaći atraktivan letnji lov na prepelice, i afričke grlice, čiji koridor preleta ide iznad našeg sela. U zimskom periodu imamo bogat lov na divlju gusku i patku, u predelu Dunava.

Od rpedatora, u lovištu su zastupljeni lisica i jazavac, u poslednje vreme šakal, a pojavljuje se i divlja mačka. Kao zanimljivost našeg lovišta, naglašavamo da u močvarnom priobalju Dunava i rita postoji privremeno stanište zaštićenih i retkih ptica močvarica. Tu mogu da se vide : vivak, rode, više vrsta čaplji, bukavac (vodeni bik), labudovi, mali ronac, ćubasta šljuka, gnjurac, liske i druge vrste plovuša.

 

Od šernatih predatora, zastupljeni su vrana i svraka, kao i ostale vrste ptica koje su lovno zaštićene, a to su : kobac, jastreb kokošar, mišar, orao, vetruška, kao i više vrsta sova.